انجمن تالاسمی ایران تنها سازمان خیریه و مردم نهاد غیر دولتی

حمایت از بیماران تالاسمی ایران

برخی خدمات و فعالیت های انجمن تالاسمی ایران

پرداخت کمک هزینه اسکان موقت بیماران جهت درمان و مراجعه به تهران
تهیه تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران
پرداخت هزینه درمانی بیماران (خارج از پوشش بیمه ها)
هزینه برنامه های آموزشی و پیشگیری از تولد نوزاد تالاسمی
آموزش و درمان استاندارد برای افراد تالاسمی ، پزشکان و پرستاران درمانگرتالاسمی
هزینه ایاب و ذهاب بیماران بی بضاعت

سومین برنامه آموزشی به روش ویدئو کنفرانس

سومین برنامه آموزشی به روش ویدئو کنفرانس -

 سومین برنامه آموزشی به روش ویدئو کنفرانس

سومین برنامه آموزشی به روش ویدئو کنفرانس
 
لطفاً ضمن ارتباط با انجمن های تالاسمی سراسر کشور و دریافت لینک حضور در این برنامه‌ها ، با اطلاع رسانی به سایر دوستان خود انجمن تالاسمی ایران را در راه برگزاری بهتر آموزش های آنلاین، یاری نمایید.
 
 
روابط عمومی و امور بین الملل انجمن تالاسمی ایران
@iranianthalassaemia