درباره انجمن تالاسمی ایران

انجمن تالاسمی ایران در سال 1368به وسیله تعدادی از والدین فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژور و پزشکان درگیر در درمان این بیماران تأسیس شد و اکنون بیش از 23000 عضو بیمار در سراسر کشور دارد.

 انجمن تالاسمی ایران عضو فدراسیون جهانی تالاسمی (Tif) است و در خرداد ماه سال 1398 موفق به دریافت مقام مشورتی سازمان ملل متحد شد.

تاریخچه  انجمن تالاسی ایران

انجمن تالاسمی ایران در سال 1368 به وسیله تعدادی از والدین فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژور و پزشکان درگیر در درمان این بیماران تأسیس شد و اکنون بیش از 23000 عضو بیمار در سراسر کشور دارد. انجمن تالاسمی ایران عضو فدراسیون جهانی تالاسمی (Tif) است و در خرداد ماه سال 1398 موفق به دریافت مقام مشورتی سازمان ملل متحد شد.


چارت سازمانی انجمن


اعضای اصلی هیات مدیره
انجمن تالاسمی ایران

img
محمد علیزاده  
رئیس هیات مدیره
img
دکتر مریم اخوان
عضو هیات مدیره و خزانه‌دار  

img
یونس عرب 
عضو هیات مدیره و مدیرعامل

اعضای هیات مدیره ادوار گذشته 
انجمن تالاسمی ایران

img
دکتر مجید آراسته
رئیس هیات مدیره

img
مرحوم سید محمدرضا میر موسوی 
مدیرعامل
img
محمد علیزاده 
بازرس

مجوز فعالیتانجمن حمایت از بیماران تالاسمی

با ما در تماس باشید

با ارسال نظرات، ـــوالات، انتقادات و پیشنهادات خود،
ما را در ارایه خدمات هرچه بهـــتر یاری فرمایید.