درباره انجمن تالاسمی ایران

تاریخچه  انجمن تالاسمی ایران

انجمن تالاسمی ایران در سال 1368 به وسیله تعدادی از والدین فرزندان مبتلا به تالاسمی ماژور و پزشکان درگیر در درمان این بیماران تأسیس شد و اکنون بیش از 23000 عضو بیمار در سراسر کشور دارد.
انجمن تالاسمی ایران عضو فدراسیون جهانی تالاسمی (Tif) است و در خرداد ماه سال 1398 موفق به دریافت مقام مشورتی سازمان ملل متحد شد.

با ما در تماس باشید

با ارسال نظرات، ـــوالات، انتقادات و پیشنهادات خود،
ما را در ارایه خدمات هرچه بهـــتر یاری فرمایید.