اعضای اصلی هیات مدیره
انجمن تالاسمی ایران

img
محمد علیزاده  
رئیس هیات مدیره
img
دکتر مریم اخوان
عضو هیات مدیره و خزانه‌دار  

img
یونس عرب 
عضو هیات مدیره و مدیرعامل

اعضای هیات مدیره ادوار گذشته 
انجمن تالاسمی ایران

img
دکتر مجید آراسته
رئیس هیات مدیره

img
مرحوم سید محمدرضا میر موسوی 
مدیرعامل
img
محمد علیزاده 
بازرس