چهارمین برنامه آموزشی به روش ویدئو کنفرانس

چهارمین برنامه آموزشی به روش ویدئو کنفرانس

 چهارمین برنامه آموزشی به روش ویدئو کنفرانس

لطفاً ضمن ارتباط با انجمن های تالاسمی سراسر کشور و دریافت لینک حضور در این برنامه‌ها ، با اطلاع رسانی به سایر دوستان خود انجمن تالاسمی ایران را در راه برگزاری بهتر آموزش های آنلاین، یاری نمایید.

روابط عمومی و امور بین الملل انجمن تالاسمی ایران