ما حمله اخیر اسرائیل به آمبولانس ها در نوار غزه را به شدت محکوم می کنیم.  آمبولانس ها و پرسنل پزشکی نمادهای مقدس کمک های بشردوستانه هستند که برای ارائه کمک های نجات دهنده به مجروحان و آسیب پذیران در مواقع بحران طراحی شده اند.  هرگونه آسیبی که به آنها وارد شود، توهین به اصول بشریت و حقوق بشردوستانه بین المللی است.

حمله به آمبولانس‌هایی که برای تخلیه مجروحان از شمال غزه در محاصره استفاده می‌شوند و منجر به تلفات جانی و جراحتی می‌شود، بسیار ناراحت‌کننده و غیرقابل قبول است.  در حالی که ارتش اسرائیل اعلام کرده است که آمبولانس با یک هسته تروریستی حماس مرتبط بوده است، تحقیقات مستقل و بی طرفانه برای تعیین حقایق مربوط به این حادثه ضروری است.

حفاظت از غیرنظامیان، از جمله پرسنل پزشکی، باید در هر مخاصمه‌ای اولویت مطلق باشد.  هدف قرار دادن آمبولانس ها و مراکز پزشکی نقض قوانین بین المللی بشردوستانه است و مسئولین باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

ما با مردم غزه همبستگی می‌کنیم و از همه طرف‌های درگیر می‌خواهیم حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و به قوانین بشردوستانه بین‌المللی پایبند باشند تا از تلفات بیشتر جانی و رنج جلوگیری کنند.  ایجاد یک تحقیق مستقل و بی طرف در مورد این حوادث برای تضمین شفافیت، پاسخگویی و عدالت بسیار مهم است.

در مواقع درگیری، این مسئولیت جمعی ما است که از اصول انسانیت و قداست امکانات پزشکی محافظت کنیم.  ما خواستار توقف فوری چنین حملاتی هستیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم که برای حل مسالمت‌آمیز برای کاهش هزینه‌های انسانی این بحران تلاش کنند.

افکار ما با قربانیان و خانواده‌های آنها است که تحت تأثیر این حادثه غم‌انگیز قرار گرفته‌اند و تعهد خود را برای ترویج صلح، شفقت و احترام به حقوق بشر در تمام نقاط جهان تکرار می‌کنیم.

 انجمن تالاسمی ایران

Statement Condemning the Israeli Attack on Ambulances in Gaza Strip

We strongly condemn the recent Israeli attack on ambulances in the Gaza Strip. Ambulances and medical personnel are sacrosanct symbols of humanitarian aid, designed to provide life-saving assistance to the wounded and vulnerable in times of crisis. Any harm inflicted upon them is an affront to the very principles of humanity and international humanitarian law.

The attack on ambulances being used to evacuate the wounded from besieged northern Gaza, resulting in the loss of lives and injuries, is deeply distressing and unacceptable. While Israel's military has stated that the ambulance was associated with a Hamas terrorist cell, independent and impartial investigations are imperative to determine the facts surrounding this incident.

The protection of civilians, including medical personnel, must be an absolute priority in any conflict. The targeting of ambulances and medical facilities is a violation of international humanitarian laws, and those responsible must be held accountable for their actions.

We stand in solidarity with the people of Gaza and urge all parties involved to exercise the utmost restraint and adhere to international humanitarian laws to prevent further loss of life and suffering. The establishment of an independent and impartial inquiry into these incidents is crucial to ensure transparency, accountability, and justice.

In times of conflict, it is our collective responsibility to safeguard the principles of humanity and the sanctity of medical facilities. We call for an immediate cessation of such attacks and for all parties to work towards a peaceful resolution to mitigate the human cost of this crisis.

Our thoughts are with the victims and their families affected by this tragic incident, and we reiterate our commitment to promoting peace, compassion, and respect for human rights in all corners of the world.

Iranian Society of Thalasemia